Kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

 • Hỗ trợ kỹ thuật

  0904 44 38 14

  • THAN PHIỀN DỊCH VỤ 0979 83 84 84 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Hỗ trợ Giải Pháp Mr Tùng 0973 95 77 46 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Mr. Phạm Hà 0985.85.29.94 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Mr. Tính 0393.45.34.78 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Mr Thắng 0963.417.383 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
 • Hỗ trợ kinh doanh

  0979 83 84 84

  • Mr. Phạm Nam 0979.83.84.84 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Mr. Quốc Hương 0914.87.06.66 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Mr . Đức Việt 0983.65.14.86 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Ms. Phương Hà 08.6879.8189 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Ms. Thanh Sơn 0972.70.81.84 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype

Lenovo ThinkSystem

24/10/2018 11:05 Review S?n Ph?m 26

Ngày 19/10/2017 Lenovo gi?i thi?u h? th?ng ThinkSystem - danh m?c gi?i pháp máy ch? m?i - có kh? n?ng giúp doanh nghi?p x? lý t?i công vi?c ph?c t?p.

?áp ?ng t?t ?a d?ng nhu c?u v? CNTT trong khi v?n giúp gi?m ?? ph?c t?p và chi phí cho doanh nghi?p, danh m?c gi?i pháp máy ch? ThinkSystem bao g?m 14 dòng máy ch?, 7 gi?i pháp l?u tr? và 5 s?n ph?m m?ng, bao trùm các l?nh v?c ?i?n toán ?ám mây, d? li?u l?n, phân tích d? li?u và c? s? d? li?u.

Bên c?nh ?ó, Lenovo c?ng công b? h? tr? Intel Select Solutions - t?p h?p gi?i pháp ???c t?i ?u hóa cho b? x? lý Intel Xeon Scalable nh?m th?c hi?n các t?i ph?c t?p ? các trung tâm d? li?u theo tiêu chu?n ngành nh?ng v?n ??n gi?n hóa và t?ng t?c ?? quá trình l?a ch?n, tri?n khai và t?i ?u hóa c? s? h? t?ng trung tâm d? li?u .

Các th? h? máy ch? Lenovo ThinkSystem:

1.  Server Lenovo ThinkSystem 1U

  2.  Server Lenovo ThinkSystem 2U

3.  Server Lenovo ThinkSystem 4U

 4.  Server Lenovo ThinkSystem Tower

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

Bạn cần hỗ trợ? Hãy để lại lời nhắn cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.

Gửi câu hỏi