Kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

 • Hỗ trợ kỹ thuật

  0904 44 38 14

  • THAN PHIỀN DỊCH VỤ 0979 83 84 84 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Hỗ trợ Giải Pháp Mr Tùng 0973 95 77 46 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Mr. Phạm Hà 0985.85.29.94 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Mr. Tính 0393.45.34.78 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Mr Thắng 0963.417.383 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
 • Hỗ trợ kinh doanh

  0979 83 84 84

  • Mr. Phạm Nam 0979.83.84.84 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Mr. Quốc Hương 0914.87.06.66 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Mr . Đức Việt 0983.65.14.86 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Ms. Phương Hà 08.6879.8189 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Ms. Thanh Sơn 0972.70.81.84 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype

Dòng máy ch? Lenovo IBM System

24/10/2018 10:28 Review S?n Ph?m 33

máy ch? IBM System

Nói ??n Server thì m?i ng??i th??ng ngh? ngay ??n IBM. IBM là nhà s?n xu?t và bán ph?n c?ng, ph?n m?m máy tính, c? s? h? t?ng, d?ch v? máy ch? và t? v?n trong nhi?u l?nh v?c t? máy tính l?n ??n công ngh? na nô. Server IBM (máy ch? IBM) là m?t trong nh?ng ngành mang l?i thành công cho IBM, tuy nhiên vào n?m 2014, hãng ?ã bán l?i m?ng máy ch? x86 cho hãng công ngh? Lenovo. 

Dòng máy ch? IBM Lenovo không ch? ?a d?ng v? s?n ph?m, ??n gi?n trong vi?c thi?t l?p c?u hình, qu?n tr?, mà còn ti?t ki?m v? chí phí, hi?u n?ng cao. ?? ?áp ?ng ???c các nhu c?u khách nhau c?a th? tr??ng, Hãng IBM không ng?ng nghiên c?u và tung ra hàng lo?t các dòng s?n ph?m khác nhau vô cùng phong phú, ?a d?ng, nh?ng s?n ph?m m?i ?áp ?ng yêu c?u ngày càng cao c?a các doanh nghi?p trong vi?c l?u tr? d? li?u ngày càng l?n,  t? dòng máy ch? ph?c v? cho nhu c?u c?a các doanh nghi?p v?a và nh? cho ??n các t?p ?oàn l?n, các t?ng công ty.

Lenovo IBM System Server bao g?m:

System i: integrated. Tích h?p m?i th? vào 1 s?n ph?m nh? OS, database, software, security, storage,...Có th? ch?y ??ng th?i các ?ng d?ng Windows, AIX, Linux trên cùng 1 máy ch?.

System p: performance. Máy ch? thông d?ng cho dòng UNIX c?a IBM, h? tr? c? Linux. Ch?y chíp PowerPC.

System x : cross. Máy ch? thông d?ng cho Windows ho?c Linux. Ch?y chíp Intel ho?c AMD

System z : mainframe. Là máy ch? c?c l?n, tích h?p ???c m?i th?.

Các th? h? máy ch? Lenovo IBM System:

1. Dòng ServerLenovo IBM 1U

2. Dòng Server Lenovo IBM 2U

3. Dòng Server Lenovo IBM Tower

 

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

Bạn cần hỗ trợ? Hãy để lại lời nhắn cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.

Gửi câu hỏi