Kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

 • Hỗ trợ kỹ thuật

  0904 44 38 14

  • THAN PHIỀN DỊCH VỤ 0979 83 84 84 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Hỗ trợ Giải Pháp Mr Tùng 0973 95 77 46 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Mr. Phạm Hà 0985.85.29.94 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Mr. Tính 0393.45.34.78 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Mr Thắng 0963.417.383 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
 • Hỗ trợ kinh doanh

  0979 83 84 84

  • Mr. Phạm Nam 0979.83.84.84 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Mr. Quốc Hương 0914.87.06.66 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Mr . Đức Việt 0983.65.14.86 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Ms. Phương Hà 08.6879.8189 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Ms. Thanh Sơn 0972.70.81.84 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype

[Review] ?ánh giá máy ch? Lenovo ThinkSystem SR550

30/10/2018 15:04 Review S?n Ph?m 31

 may chu Lenovo the he moi

M?t s? ??c ?i?m n?i b?t: 

Máy ch? Lenovo ThinkSystem SR550 là dòng máy ch? m?i c?a hãng Lenovo v?i:

- K?t h?p b? x? lý, b? nh?, l?u tr?, I / O và công ngh? m?ng m?i nh?t

- ?? tin c?y và s? hài lòng c?a khách hàng hàng ??u trong ngành (theo kh?o sát ngành công nghi?p ??c l?p) 

- Tính n?ng cân b?ng và kh? n?ng m? r?ng cho giá tr? l?n h?n

- Các thành ph?n ???c chia s? trên danh m?c ThinkSystem ?? gi?m kho?ng không qu?ng cáo các b? ph?n, ph?c v? nhanh h?n và tính kh? d?ng cao h?n

- D? s? d?ng XClarity qu?n lý h? th?ng c?p doanh nghi?p t?n d?ng các tiêu chu?n công nghi?p, ch?ng h?n nh? RedFish

- Hi?u qu? n?ng l??ng cao, tuân th? ASHRAE A2 và tuân th? A4 (có gi?i h?n) cho ho?t ??ng liên t?c lên ??n 45 ° C

lenovo thinksystem sr550

Lenovo Thinksystem SR550 - Máy ch? Hà N?i

1. Lenovo Thinksystem SR550 v?i s? c?n thi?t và có giá trong ph?m vi ti?p c?n

Máy ch? rack Lenovo ThinkSystem SR550 dual-socket 2U lý t??ng cho các t? ch?c nh? ??n l?n c?n hi?u su?t, dung l??ng l?u tr?, I / O linh ho?t và kh? n?ng ph?c h?i. V?i ?? tin c?y hàng ??u trong ngành và s? hài lòng c?a khách hàng ‡ và ???c thi?t k? ?? x? lý nhi?u kh?i l??ng công vi?c, enovo SR550 th?c hi?n phân tích ph?c t?p trên d? li?u có c?u trúc và không có c?u trúc, t?ng t?c h? th?ng giao d?ch và quy?n h?n thông qua kh?i l??ng công vi?c c?ng tác v?i b? d? li?u ngày càng t?ng và các t?p l?n ???c chia s? trong m?t t? ch?c.

2. Lenovo SR550 giúp linh ho?t v?i s? phát tri?n c?a doanh nghi?p

Lenovo SR550 cung c?p nhi?u tính n?ng ?? t?ng hi?u su?t và tính linh ho?t. H? tr? 2CPU dòng Intel® Xeon® Scalable m?i nh?t, nhi?u h?n 43% s? nhân, b? nh? nhanh h?n, t?ng I / O, và dung l??ng l?u tr? nhi?u h?n so v?i th? h? tr??c *. Lenovo SR550 có dung l??ng l?u tr? lên ??n 120TB, t?ng 50%. Ph?n m?m và ph?n c?ng RAID v?i các ? ??a c?ng trao ??i ??n gi?n giúp d? dàng qu?n lý các nhu c?u l?u tr?. Lenovo SR550 c?ng h? tr? hai ? ??a kh?i ??ng M.2 bên trong, gi?i phóng các khoang ? ??a khác ?? t?ng dung l??ng l?u tr?. C?ng USB 3.0 phía tr??c và VGA phía tr??c tùy ch?n ??n gi?n hóa vi?c tri?n khai và b?o trì. Thêm vào ?ó, t?i ?a sáu khe c?m b? chuy?n ??i PCIe và m?t s? l?a ch?n tùy ch?n 1GbE / 10GbE LOM và NIC, 80 PLUS Platinum và Titanium PSUs, và ho?t ??ng liên t?c ? 45 ° C, cung c?p thêm s? linh ho?t và ti?t ki?m chi phí ?áng k?.

3. Kh? n?ng qu?n lý thông minh, d? dàng, linh ho?t c?a máy ch?

Lenovo XClarity Controller là m?t công c? qu?n lý nhúng ph?n c?ng hoàn toàn m?i ph? bi?n trong m?i máy ch? ThinkSystem. XClarity Controller có giao di?n ng??i dùng ?? h?a g?n gàng, các API REST t??ng thích v?i tiêu chu?n c?a ngành Redfish, và cho phép kh?i ??ng trong m?t n?a th?i gian c?a các máy ch? th? h? tr??c, v?i b?n c?p nh?t firmware nhanh h?n t?i 6 l?n.

Lenovo XClarity Administrator là m?t ?ng d?ng ?o hóa t?p trung qu?n lý các máy ch?, l?u tr? và m?ng ThinkSystem. Thông qua các m?u và chính sách có th? s? d?ng l?i, nó t?ng lên và cân b?ng vi?c cung c?p và b?o trì c? s? h? t?ng. Nó ?óng vai trò nh? m?t ?i?m tích h?p trung tâm ?? m? r?ng quy trình qu?n lý trung tâm d? li?u c?a b?n cho CNTT v?t lý. Ch?y Trình tích h?p XClarity trong các ?ng d?ng CNTT bên ngoài, ho?c tích h?p thông qua các API REST, giúp b?n t?ng t?c ?? cung c?p d?ch v?, h?p lý hóa qu?n lý CNTT và ch?a các chi phí.

4. Thông s? k? thu?t c?a máy ch? Lenovo ThinkSystem SR550

Form factor

2U rack-mount

Processor

1 x Intel® Xeon® Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz

Up to two Intel Xeon Bronze, Silver, Gold, or Platinum processors: Up to 20 cores (2.0 GHz core speeds) Up to 3.6 GHz core speeds (4 cores) Two UPI links up to 10.4 GT/s each Up to 27.5 MB cache Up to 2666 MHz memory speed

Memory

4 x 8GB ThinkSystem TruDDR4 2666 MHz (1Rx8 1.2V) RDIMM

Up to 12 DIMM sockets (6 DIMMs per processor; six memory channels per processor with one DIMM per channel). Support for RDIMMs and LRDIMMs. Memory types cannot be intermixed. Memory speed up to 2666 MHz.

Storage

controllers

6 Gbps SATA: Onboard SATA AHCI (non-RAID). RAID 0/1/10/5 with the onboard SATA RAID (Intel RSTe). 12 Gbps SAS/6 Gbps SATA RAID: RAID 0/1/10/5/50 with RAID 530-8i or RAID 730-8i 1GB Cache (China only). RAID 0/1/10/5/50/6/60 with RAID 930-8i 2GB Flash or 16i 4 GB Flash. 12 Gbps SAS/6 Gbps SATA non-RAID: 430-8i or 16i HBA

Drive bays

2 x 300GB ThinkSystem 2.5 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD

2 x 2TB ThinkSystem 2.5 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD

Up to two Intel Xeon Bronze, Silver, Gold, or Platinum processors: Up to 20 cores (2.0 GHz core speeds) Up to 3.6 GHz core speeds (4 cores) Two UPI links up to 10.4 GT/s each Up to 27.5 MB cache Up to 2666 MHz memory speed

Power

supplies

Up to two redundant hot-swap 550 W or 750 W (100 - 240 V) High Efficiency Platinum or 750 W (200 - 240 V) High Efficiency Titanium AC power supplies. HVDC support (China only).

Chipset

Intel C622.

I/O & Ports

Up to six slots. Slot 4 is the fixed slots on the system planar, and the remaining slots depend on the riser cards installed. The slots are as follows: Slot 1: PCIe 3.0 x16 or PCIe 3.0 x8; full-height, half-length (PCIe x16 slot is double-wide) Slot 2: PCIe 3.0 x8; full-height, half-length (not present if the slot 1 is PCIe x16) Slot 3: PCIe 3.0 x8 or ML2 x8; full-height, half-length Slot 4: PCIe 3.0 x8; low profile (vertical slot on system planar) Slot 5: PCIe 3.0 x16; full-height, half-length Slot 6: PCIe 3.0 x8; full-height, half-length Slot 5 requires the second processor to be installed.

Supported

operating

systems

Canonical® Ubuntu® LTS Citrix® XenServer® Microsoft Windows Server® with Hyper-V Red Hat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi

Mua Lenovo ThinkSystem SR550 ? ?âu?

Công ty C? ph?n Th??ng m?i máy ch? Hà N?i là ??i tác tin c?y c?a Lenovo,  chuyên cung c?p các dòng s?n ph?m Lenovo ThinkSystem SR550 chính hãng, uy tín, ch?t l??ng. Quý khách hàng có nhu c?u c?n thêm thông tin s?n ph?m, báo giá, ??t hàng s?n ph?m Lenovo ThinkSystem SR550 chính hãng, vui lòng liên h? ?? ???c h? tr? nhanh nh?t và nhi?t tình nh?t:

Công ty c? ph?n Th??ng M?i Máy Ch? Hà N?i

Tr? s? Hà N?i: T?ng 1,2-Tòa nhà PmaxLand s? 32 ngõ 133 Thái Hà - ??ng ?a

Chi nhánh HCM : S? 37 - ???ng 14B - P.Bình H?ng Hòa A - Qu?n Bình Tân

Hotline: 0979 83 84 84/Tel:04 6296 6644 - Email: hotro@maychuhanoi.vn 

Website: maychuhanoi.vn 

Tags: Lenovo ThinkSystem SR550server ThinkSystem 2Userver ThinkSystemMáy ch?

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

Bạn cần hỗ trợ? Hãy để lại lời nhắn cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.

Gửi câu hỏi