Kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

 • Hỗ trợ kỹ thuật

  0904 44 38 14

  • THAN PHIỀN DỊCH VỤ 0979 83 84 84 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Hỗ trợ Giải Pháp Mr Tùng 0973 95 77 46 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Mr. Phạm Hà 0985.85.29.94 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Mr. Tính 0393.45.34.78 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Mr Thắng 0963.417.383 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
 • Hỗ trợ kinh doanh

  0979 83 84 84

  • Mr. Phạm Nam 0979.83.84.84 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Mr. Quốc Hương 0914.87.06.66 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Mr . Đức Việt 0983.65.14.86 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Ms. Phương Hà 08.6879.8189 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Ms. Thanh Sơn 0972.70.81.84 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype

Các dòng s?n ph?m Server HP

23/10/2018 14:05 Review S?n Ph?m 84

máy ch? HP th? h? m?i

Hewlett – Packard (HP) là t?p ?oàn công ngh? thông tin l?n nh?t th? gi?i, là m?t trong nh?ng th??ng hi?u ?i ??u trong l?nh v?c Server ???c tin dùng nh?t hi?n nay. N?m b?t nhu c?u th?c t? c?a khách hàng, Hãng Server HP ?ã cho ra ??i các dòng HPE Proliant khác nhau, ??ng th?i không ng?ng c?i ti?n và nâng cao ch?t l??ng s?n ph?m.

Dòng máy ch? HP có tên ??y ?? HPE Proliant Server và ???c chia làm 3 dòng chính:

-   Máy ch? HPE Proliant ML: ?ây là dòng máy ch? có th? nâng c?p hay m? r?ng t?i ?a trong môi tr??ng d?ng ??ng (Tower) ho?c d?ng t? rack.

-   Máy ch? HPE Proliant DL: là dòng máy ch? khi trong môi tr??ng t? rack có m?t ?? cao.

-   Máy ch? HPE Proliant BL: là dòng máy ch? có nh?ng ?i?u ki?n t?i ?a và linh ho?t nh?t trong nh?ng c? s? h? t?ng máy ch? bó và máy ch? phi?n m?ng.

Các th? h? s?n ph?m Server HPE ProLiant:

1. Server HP dòng 1U

2. Server HP dòng 2U

 

 

3. Server HP dòng Tower

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

Bạn cần hỗ trợ? Hãy để lại lời nhắn cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.

Gửi câu hỏi