Kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

 • Hỗ trợ kỹ thuật

  0904 44 38 14

  • THAN PHIỀN DỊCH VỤ 0979 83 84 84 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Hỗ trợ Giải Pháp Mr Tùng 0973 95 77 46 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Mr. Phạm Hà 0985.85.29.94 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Mr. Tính 0393.45.34.78 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Mr Thắng 0963.417.383 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
 • Hỗ trợ kinh doanh

  0979 83 84 84

  • Mr. Phạm Nam 0979.83.84.84 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Mr. Quốc Hương 0914.87.06.66 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Mr . Đức Việt 0983.65.14.86 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Ms. Phương Hà 08.6879.8189 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Ms. Thanh Sơn 0972.70.81.84 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype

THÔNG BÁO L?CH NGH? L? GI? T? HÙNG V??NG 2019

11/04/2019 14:32 Tin công ty 22

THÔNG BÁO L?CH NGH? L? GI? T? HÙNG V??NG

Công ty C? ph?n TM máy ch? Hà N?i thông báo ??n toàn th? cán b? nhân viên, Quý Khách hàng và ??i tác k? ho?ch ngh? L? Gi? T? Hùng V??ng n?m 2019 nh? sau:

1. Th?i gian ngh? l?
- Th?i gian ngh?: T? chi?u Th? B?y - 13/04/2019 ??n Th? Hai - 15/04/2019
- Th?i gian làm vi?c tr? l?i: Th? Ba - ngày 16/04/2019

2. Thông tin h? tr?

Trong tr??ng h?p kh?n c?p c?n h? tr? các v?n ?? v? k? thu?t & kinh doanh, khách hàng có th? liên h? ?i?n tho?i tr?c ti?p ??n các s? hotline sau:

H? tr? ph?n c?ng

- Mr H??ng 01674.52.27.15

- Mr Nam 0979 83 84 84

H? tr? kinh doanh

- Mr Vi?t 098 365 1486 ho?c 0855.873.555
- Mr H??ng 0914.87.06.66

Máy Ch? Hà N?i trân tr?ng g?i l?i chúc t?i toàn th? Cán b? nhân viên, Quý Khách hàng và ??i tác có m?t k? ngh? l? vui v? và h?nh phúc.

Trân tr?ng c?m ?n!

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

Bạn cần hỗ trợ? Hãy để lại lời nhắn cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.

Gửi câu hỏi