Kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

 • Hỗ trợ kỹ thuật

  0904 44 38 14

  • THAN PHIỀN DỊCH VỤ 0979 83 84 84 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Hỗ trợ Giải Pháp Mr Tùng 0973 95 77 46 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Mr. Phạm Hà 0985.85.29.94 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Mr. Tính 0393.45.34.78 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Mr Thắng 0963.417.383 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
 • Hỗ trợ kinh doanh

  0979 83 84 84

  • Mr. Phạm Nam 0979.83.84.84 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Mr. Quốc Hương 0914.87.06.66 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Mr . Đức Việt 0983.65.14.86 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Ms. Phương Hà 08.6879.8189 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Ms. Thanh Sơn 0972.70.81.84 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype

[Review] ?ánh giá máy ch? Dell PowerEdge R330

09/11/2018 14:01 Review S?n Ph?m 25

may chu Dell the he 13

N?u doanh nghi?p c?a b?n không th? chi tiêu quá nhi?u nh?ng v?n c?n m?t h? th?ng máy ch? có th? gi?i quy?t ???c các v?n ?? trong ho?t ??ng kinh doanh c?a doanh nghi?p m?t cách t??ng ??i. Dell R330 nh?m ??n m?t s? ch?c n?ng quan tr?ng nh? : các tính n?ng qu?n lý t? xa m? r?ng, ngu?n c?p d? phòng, RAID ph?n c?ng v?i ?? tin c?y cao thì máy ch? Dell R330 có t?t c? nh?ng ?i?u b?n mong mu?n mà không c?n b? ra m?t s? ti?n quá l?n.

 máy ch? Dell R330

Dell R330 - Máy ch? Hà N?i

Các ??c ?i?m và tính n?ng c?a Máy ch? Dell R330

1. T?ng t?c hi?u n?ng ?ng d?ng trong SMB và v?n phòng chi nhánh.

Máy ch? Dell R330 thúc ??y các ?ng d?ng nhanh h?n nh? b? x? lý Intel® m?i nh?t, b? nh? DDR4 và I / O PCIe Gen3. 

- T?ng hi?u su?t b? nh? l?n h?n và m? r?ng dung l??ng lên t?i 64GB theo th?i gian v?i 4 khe DIMM và b? nh? DDR4 nâng cao,  ??ng th?i, cung c?p t?c ?? ??ng h? nhanh h?n 50% so v?i DDR3 th? h? tr??c, nhanh h?n 12,5%  n?u so v?i tri?n khai DDR4 ban ??u 2133 MT / s. *

- T?ng c??ng thông l??ng d? li?u v?i 2 khe PCIe Gen 3.0 nh?m giúp cho vi?c t?ng t?c ?? d? li?u g?p 2 l?n so v?i th? h? 2.0.

- Giúp t?ng hi?u su?t 2x IOPS v?i B? ?i?u khi?n RAID PowerEdge PERC9, so v?i PowerEdge R320 th? h? tr??c ???c trang b? PERC8. *  

- R330 ??m b?o th?i gian ?áp ?ng nhanh v?i dòng s?n ph?m Intel® Xeon® E3-1200 v6 lõi t? m?i nh?t, c?ng nh? các tùy ch?n b? x? lý lõi kép linh ho?t bao g?m Intel Pentium ®, Intel Core i3® ho?c Intel Celeron ®.

2. Khám phá tính linh ho?t c?a Máy ch? Dell R330

- Dell R330 có kh? n?ng khai thác t?ng tr??ng d? li?u v?i ? c?ng 3,5 x bên trong ho?c      ? c?m c?m nóng 8 x 2.5 ".

- T?ng c??ng các tùy ch?n l?u tr? v?i t?i ?a hai ? ??a SSD 1,8"  nh?m t?ng t?c th?i gian kh?i ??ng ho?c kh?i ??ng l?i h? th?ng.

- R330 thích ?ng v?i vi?c thay ??i ?i?u ki?n t?i công vi?c v?i máy ch? h? tr? ?o hóa, h? tr? Citrix® ZenServer®, Microsoft Hyper -V, VMware® vSphere ESXi và Red Hat® Enterprise Virtualization.

3. Dell R330 t?i ?a hóa hi?u qu? ho?t ??ng

- Máy ch? R330 có kh? n?ng tri?n khai nhanh chóng và bi?n máy ch? cho công vi?c s?n xu?t s?m h?n v?i các gi?i pháp qu?n lý h? th?ng Dell OpenManage.

- D? dàng theo dõi tình tr?ngvà hành vi c?a h? th?ng b?ng b?ng ?i?u khi?n Dell OpenManage Essentials ??n gi?n và tr?c quan.

- Ti?t ki?m th?i gian cho qu?n tr? viên CNTT b?ng cách t? ??ng c?p nh?t ch??ng trình c? s? - gi?m ??n 92% th?i gian c?p nh?t ch??ng trình c? s? b?ng cách s? d?ng c?p nh?t t? ??ng c?a trình qu?n lý kho l?u tr? so v?i c?p nh?t th? công. 

4. Gi?i pháp & D?ch v? c?a Máy ch? Dell R330

- PowerEdge R330 giúp chuy?n ??i CNTT c?a b?n

Khi b?n mua m?t máy ch? Dell R330, b?n có quy?n truy c?p vào các gi?i pháp CNTT t? ??u ??n cu?i. T? iDRAC trên bo m?ch cho ??n b? ?i?u khi?n vòng ??i trong m?i máy ch?, giúp doanh nghi?p phát tri?n các gi?i pháp trung tâm d? li?u nh?m nâng cao m?c tiêu c?a doanh nghi?p ho?c t? ch?c c?a b?n, hi?n t?i và trong t??ng lai. 

- R330 qu?n lý h? th?ng tiên ti?n 

Doanh nghi?p có th? c?i thi?n hi?u su?t, n?ng su?t và tính s?n có c?a tài nguyên trung tâm d? li?u c?a mình v?i danh m?c ??u t? tiên ti?n c?a các gi?i pháp qu?n lý h? th?ng Server. Ngoài ra còn có th? truy c?p m?i lúc m?i n?i trên thi?t b? di ??ng vào ph?n c?ng, qu?n lý nhúng mi?n phí c?a ??i lý, t? ??ng hóa m? r?ng và k?t n?i v?i các gi?i pháp qu?n lý c?a bên th? ba.

- Gi?i pháp l?u tr? sáng t?o

- M?ng s?n sàng trong t??ng lai

Thông s? k? thuât c?a máy ch? Dell R330

Model

PowerEdge R330 Rack Server 

MAIN

 DELL MAINBOARD R330

CHASSIS

DELL 1U CHASSIS R330 

RAID

Dell Perc H330 SAS 12Gbp/s Adapter PCI-Express ( Raid 0,1,5,10,50 . max 16 disk )

CPU

1 x Intel® Xeon® Processor E3-1230 v5 (8M Cache, 3.40 GHz)

RAM

4 x 16GB PC4-17000 ECC 2133 MHz Unbuffered DIMMs

HDD

4 x 1TB DELL Enterprise 7200 RPM SATA 3.5 inch

TRAY

 4 x Tray Dell SAS/SATA 3.5 inch

DVD

Slim 8X DVD+/-RW Internal Drive 

 Mua Server PowerEdge Dell R330 ? ?âu?

Công ty C? ph?n Th??ng m?i máy ch? Hà N?i là ??i tác tin c?y c?a Dell, chuyên cung c?p các dòng s?n ph?m Dell R330 chính hãng, uy tín, ch?t l??ng. Quý khách hàng có nhu c?u c?n thêm thông tin s?n ph?m, báo giá, ??t hàng máy ch? Dell R330 chính hãng, vui lòng liên h? ?? ???c h? tr? nhanh nh?t và nhi?t tình nh?t:

Công ty c? ph?n Th??ng M?i Máy Ch? Hà N?i

Tr? s? Hà N?i: T?ng 1,2-Tòa nhà PmaxLand s? 32 ngõ 133 Thái Hà - ??ng ?a

Chi nhánh HCM : S? 37 - ???ng 14B - P.Bình H?ng Hòa A - Qu?n Bình Tân

Hotline: 0979 83 84 84/Tel:04 6296 6644 - Email: hotro@maychuhanoi.vn 

Tags: Server Dell 1UDell R330Server DellMáy ch?

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

Bạn cần hỗ trợ? Hãy để lại lời nhắn cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.

Gửi câu hỏi