Kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

 • Hỗ trợ kỹ thuật

  0904 44 38 14

  • THAN PHIỀN DỊCH VỤ 0979 83 84 84 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Hỗ trợ Giải Pháp Mr Tùng 0973 95 77 46 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Mr. Phạm Hà 0985.85.29.94 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Mr. Tính 0393.45.34.78 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Mr Thắng 0963.417.383 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
 • Hỗ trợ kinh doanh

  0979 83 84 84

  • Mr. Phạm Nam 0979.83.84.84 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Mr. Quốc Hương 0914.87.06.66 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Mr . Đức Việt 0983.65.14.86 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Ms. Phương Hà 08.6879.8189 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Ms. Thanh Sơn 0972.70.81.84 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype

Máy Ch? Hà N?i ??t ch?ng nh?n PARTNER DELL EMC 2019

11/04/2019 15:49 Tin công ty 76

Tháng 2/2019 v?a qua, Công ty C? ph?n Th??ng m?i Máy Ch? Hà N?i vinh d? nh?n ???c ch?ng nh?n PARTNER DELL EMC 2019.

 Vi?c ??t ???c ch?ng nh?n này ?ã kh?ng ??nh s? không ng?ng n? l?c, ph?n ??u xây d?ng ??i ng? nhân viên chuyên nghi?p, b?n l?nh, gi?i chuyên môn v?i m?c tiêu luôn luôn ??ng hành cùng khách hàng, mang ??n cho khách hàng nh?ng s?n ph?m và d?ch v? ch?t l??ng t?t nh?t c?a Công ty C? ph?n Th??ng m?i Máy Ch? Hà N?i.


Dell là m?t trong nh?ng công ty ?i?n toán hàng ??u toàn c?u, cung c?p nhi?u l?a ch?n ?ào t?o cho ng??i dùng cu?i c?ng nh? ch?ng nh?n cho các chuyên gia công ngh? thông tin (IT).

S?n ph?m c?a Dell ???c nhi?u t?p ?oàn l?n trên th? gi?i ?i?n hình nh? Google và Microsoft l?a ch?n v?i t? l? r?t cao so v?i các hãng máy tính khác.

T?t c? các dòng máy ch? c?a Dell mà Máy Ch? Hà N?i cung c?p cho doanh nghi?p và ng??i tiêu dùng ??u ???c nh?p kh?u nguyên ?ai, nguyên ki?n có ch?ng nh?n ngu?n g?c (Certificate of Origin), ch?ng nh?n ch?t l??ng (Certificate of Quality) và b?o hành 3 n?m.

Ngoài là ??i tác c?a DELL EMC, Máy Ch? Hà N?i còn là ??i tác chi?n l??c l?n c?a nhi?u th??ng hi?u n?i ti?ng trên th? gi?i nh? HP, LENOVO, INTEL,...

Nh?m ?áp ?ng t?t c? các nhu c?u c?a khách hàng trên toàn qu?c, Công ty C? ph?n Th??ng m?i Máy Ch? Hà N?i v?n ti?p t?c duy trì cung c?p và ngày càng m? r?ng, phát tri?n các dòng server Dell.

Liên h? ?? ???c t? v?n mi?n phí và giá t?t nh?t:

Công ty C? ph?n Th??ng M?i Máy Ch? Hà N?i

Tr? s? Hà N?i:T?ng 1,2-Tòa nhà PmaxLand s? 32 ngõ 133 Thái Hà - ??ng ?a

Chi nhánh HCM :S? 37 - ???ng 14B - P.Bình H?ng Hòa A - Qu?n Bình Tân

Hotline:0979 83 84 84/Tel:04 6296 6644 - Email: hotro@maychuhanoi.vn

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

Bạn cần hỗ trợ? Hãy để lại lời nhắn cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.

Gửi câu hỏi